Aankoopmakelaar

Zoals je bij de verkoop profiteert van de kennis en het netwerk van de makelaar, is dat andersom bij de aankoop van een woning natuurlijk ook! Wij halen als aankoopmakelaar het maximale uit de onderhandeling en weten bovendien uit eerste hand, of er een geschikte woning op de markt komt bij een van de makelaarskantoren van D&S.

Woonwens

Belangrijk is allereerst dat er een goede klik is tussen jou als koper en de aankoopmakelaar. Is die er? Dan gaan we met elkaar om tafel zitten en om de woonwens helder te krijgen en daar een zoekdossier bij te maken. Wij zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen op Voorne-Putten. Omdat wij kennis van de omgeving hebben, waarin het toekomstige huis te koop staat en een realistische kijk op de prijzen, zijn we echt van toegevoegde waarde in het omschrijven van die woonwensen.

Bezichtigingen

Bij iedere bezichtiging gaan we mee. En ook dat is niet voor niets. Bij het bekijken van een nieuwe woning kunnen enthousiasme, of door een soms heel korte beslistermijn, belangrijke nadelen over het hoofd worden gezien.

Onderhandelingen

En dan blijk je je droomhuis gevonden te hebben! Wij kijken natuurlijk of de vraagprijs reëel en passend is in de huidige markt. Wij halen het maximale uit de onderhandeling en brengen een bod uit namens de koper. Daarbij letten wij als aankoopmakelaar op zaken waar je wellicht niet aan denkt, zowel in financieel, bouwkundig als juridisch opzicht. Het is onze taak als aankoopmakelaar om het juiste beeld van het huis te geven. Wat zijn kosten van (toekomstig) onderhoud of van een verbouwing? Hoe zit het met het energielabel , en bestemming? Allemaal zaken waarop wij letten als aankoopmakelaar. Bij twijfel kunnen we bijvoorbeeld een bouwkundig rapport op laten maken. Ga jij als verkoper akkoord met het bod, dan leveren wij de juiste gegevens aan de verkopend makelaar.

Notaris en juridische afhandeling

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst . Deze kijken wij na en nemen deze samen met je door voor ondertekening. Bij de oplevering Wij maken we met elkaar de laatste inspectieronde door het pand voor het tekenen bij de notaris. Overigens staan wij de koper ook na het notarieel transport bij als er problemen vragen zijn rondom de aankoop. Als aankoopmakelaar helpen we bij het gehele aankoopproces!

 • Aankoop

  • Hoe kan ik snel op de hoogte zijn van jullie nieuwe aanbod?

   Om als eerste op de hoogte te zijn van ons nieuwe aanbod, kun je je kosteloos aanmelden via onze zoekopdracht. Hier kun je jouw specifieke woonwensen doorgeven. Zodra een woning beschikbaar komt die aan jouw criteria voldoet, ontvang je een e-mail met de brochure voordat de woning elders wordt aangeboden.

  • Wat zijn de stappen om een woning te kopen?

   Begin met het bepalen van je budget, inclusief eigen middelen en leenmogelijkheden. Vervolgens kun je bezichtigingen plannen en de documentatie van de woning doornemen. Onze makelaars bespreken de biedingsprocedure tijdens de bezichtiging. Als je interesse hebt, kun je via ons klantenportaal een bod uitbrengen. We behandelen dit bod en overleggen met de verkoper. Bij acceptatie kan het voorlopige koopcontract worden getekend, waarna je hypotheekadviseur verdere begeleiding biedt.

  • Wat moet ik in een bod opnemen?

   Een bod omvat de koopprijs, eventuele voorbehouden zoals financieringsvoorwaarden of inspecties, gewenste overdrachtsdatum en andere voorwaarden zoals de overname van roerende zaken.

  • Is de hoogste bieder altijd de koper?

   Nee, de verkoper is niet verplicht aan de hoogste bieder te verkopen. Andere factoren zoals voorwaarden en timing spelen ook een rol. Daarnaast mag de verkopende partij altijd besluiten aan. Bovendien heeft de verkopende partij altijd het recht om te beslissen met welke partij hij/zij verder wil gaan.

  • Is een bod direct bindend?

   Het bod is pas bindend bij schriftelijke ondertekening van het (voorlopige) koopcontract. Tot die tijd blijft het een niet-bindende, mondelinge overeenkomst.

  • Wanneer is de verkoop definitief?

   Na afloop van de bedenktijd en eventuele ontbindende voorwaarden is de verkoop definitief.

  • Wat is overdrachtsbelasting?

   Overdrachtsbelasting is een belasting die betaald wordt bij de aankoop van een bestaande woning (dus geen nieuwbouwwoning). Deze bedraagt momenteel 2%. Als starter tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een huis kopen, geldt deze overdrachtsbelasting niet.

  • Wat betekent 'kosten koper'?

   'Kosten koper' betekent dat naast de koopprijs ook de kosten voor de notaris en overdrachtsbelasting voor rekening van de koper zijn.

  • Wat is 'erfpacht'?

   Erfpacht geeft het recht om een stuk grond en de bijbehorende woning te gebruiken, terwijl de grond eigendom blijft van de verpachter. Voor het gebruiksrecht moet de gebruiker jaarlijks een vergoeding betalen aan de eigenaar.

  • Wat houdt de onderzoeksplicht van de koper in?

   De koper(s) van een woning hebben een zogenoemde onderzoeksplicht. Kopers hebben de verplichting de woning zorgvuldig te onderzoeken en kunnen vragen stellen aan de makelaar of een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. Voor gebreken die je niet vooraf had kunnen opmerken of checken is de verkoper van de woning verantwoordelijk.

  • Wat houdt de informatieplicht/meldingsplicht van de verkoper in?

   De verkoper is verplicht om de koper(s) zo volledig mogelijk in te lichten over de woning en bijbehorende rechten, plichten en gebreken. Het gaat hier om zaken die de waarde van het huis beïnvloeden of die de verkoop van de woning in de toekomst in de weg kunnen zitten.

  • Wat zijn de meest voorkomende ontbindende voorwaarden?

   Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die de koper en verkoper in de koopakte opnemen en die de koop kunnen ontbinden. Ontbindende voorwaarden beschermen de koper en omvatten onder andere financieringsvoorbehoud en bouwtechnische keuring.

  • Wat betekent verkocht onder voorbehoud?

   Dit betekent dat de verkoop onder voorwaarden is afgesproken, zoals financiering of inspecties. Er is dan sprake van een voorlopig koopcontract.

  • Wat is een bouwtechnische keuring?

   Een bouwtechnische keuring biedt inzicht in de staat van de woning en eventuele verborgen gebreken. In sommige gevallen kan het uitvoeren van een bouwtechnische keuring verplicht zijn.

 • Onderhandelingen

  • Wat is een optie?

   Een optie houdt in dat een woning voor een bepaalde periode gereserveerd is voor een potentiële koper.

  • Ben ik in onderhandeling na het uitbrengen van een bod?

   Nee, de onderhandeling begint pas bij een tegenbod of acceptatie van jouw bod. Ook als je bod wordt afgewezen en je gevraagd wordt een nieuw bod te doen, ben je niet in onderhandeling.

  • Ben ik gegarandeerd van de woning als ik de vraagprijs bied?

   Nee, de vraagprijs is geen garantie voor aankoop. De verkoper is vrij om te onderhandelen.

  • Ben ik gegarandeerd van de woning als ik de vraagprijs bied?

   Nee, de vraagprijs is geen garantie voor aankoop. De verkoper is vrij om te onderhandelen.

  • Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen tijdens onderhandelingen?

   Ja, bezichtigingen kunnen doorgaan zolang er geen definitieve overeenkomst is.

  • Kan de verkoper de vraagprijs verhogen tijdens onderhandelingen?

   Ja. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er meer potentiële kopers een bod gedaan hebben op de woning. De verkoper kan in dit geval besluiten om een tegenbod uit te brengen.

  • Mag de makelaar meerdere partijen tegen elkaar uitspelen?

   Nee, dit is niet toegestaan. De makelaar kan wel vragen naar definitieve biedingen.

test

“Wij weten uit eerste hand, of er een geschikte woning op de markt komt bij een van de makelaarskantoren van D&S.”

Meer informatie?