Zoek een woning

Uitgebreid zoeken >

Agrarisch

Nabij de Molen van Oostvoorne gelegen stuk weiland/grasland met een totaal oppervlakte van: 2 hectare, 41are en 35 centiare.

DSC00191
Op het perceel gemeente Westvoorne sectie C nummer 42 staan houten opstallen met een golfplaten dak. De aanwezige schuur is onder te verdelen in 2 gedeelten. Voor het achterste gedeelte is een vergunning aanwezig. Het voorste gedeelte van de schuur is al lang op het perceel aanwezig. Gelet op de geruime tijd dat dit gedeelte van de schuur al op het perceel aanwezig is, zal er niet handhavend tegen dit gedeelte van de schuur opgetreden worden.

Algemeen:

•    Het betreft 2 kadastrale percelen:
Westvoorne sectie C nummer 42
Groot 1 are 65 centiare
Ruilverkavelingsrente € 0,50 per jaar 2024
Westvoorne sectie C nummer 866
Groot 2 hectare 39 are en 70 centiare
Ruilverkavelingsrente € 35,20 tot 2024
•    Bestemming: agrarische doeleinden.

Aanvaarding: In overleg.
Vraagprijs: € 175.000,-- k.k.